Tuyển dụng - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Du lịch Đồng Tháp Mười

đồng tháp mười

Du lịch Đồng Tháp

Trang chủ > Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG


Con người là tài sản quý giá của mỗi doanh nghiệp để đạt được mục tiêu phát triển hiệu quả và bền vững. Tại Đồng Tháp Mười, chúng tôi luôn chú trọng đến việc đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp cũng như tạo cơ hội để bạn thể hiện tài năng của mình. Hãy gia nhập cùng chúng tôi để kiến tạo nên tương lai của chính bạn!

Đặt tour ngay

Đặt tour ngay

Đặt mua ngay

Thông tin sản phẩm
Thông tin khách hàng

Đặt nhanh

Đặt ngay

Đặc sản Đồng Tháp

Đồng Tháp

Tháp Mười
Món ngon Đồng Tháp