ĐỒNG SEN THÁP MƯỜI & GÒ THÁP

Đồng Sen Tháp Mười và Gò Tháp sẽ là khu du lịch trọng điểm

go thap

Trang chủ > Tin tức > ĐỒNG SEN THÁP MƯỜI & GÒ THÁP SẼ LÀ KHU DU LỊCH TRỌNG ĐIỂM
ĐỒNG SEN THÁP MƯỜI & GÒ THÁP SẼ LÀ KHU DU LỊCH TRỌNG ĐIỂM
ĐỒNG SEN THÁP MƯỜI & GÒ THÁP SẼ LÀ KHU DU LỊCH TRỌNG ĐIỂM
 
Ngày 26/3, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng tại cuộc họp bàn về chủ trương lập quy hoạch phân khu Khu du lịch Đồng Sen Tháp Mười (huyện Tháp Mười).
 

Phối cảnh khu sinh thái sen ngập nước tại Gò Tháp

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Hùng thống nhất chủ trương cho Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười lập quy hoạch ngắn hạn, mang tính định hướng, với một số giải pháp để hỗ trợ đầu tư Quy hoạch phân khu khu du lịch Đồng Sen Tháp Mười, tỷ lệ 1/2000.

Trong giai đoạn ngắn hạn, Khu du lịch Đồng Sen Tháp Mười được quy hoạch là khu du lịch cộng đồng, với định hướng là du lịch sinh thái nhằm giới thiệu và quảng bá về hoa sen và các sản phẩm sen; qua đó thu hút và quảng bá du lịch.

Trong giai đoạn dài hạn, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh về vị trí bố trí Trung tâm bảo tồn sen tại Khu Gò Tháp. Trong đó, định hướng phát triển du lịch có sự kết hợp chặt chẽ giữa Khu Đồng Sen và Khu Gò Tháp. Đây sẽ là điểm du lịch trọng điểm của tỉnh trong thời gian tới.

Khu du lịch Đồng Sen Tháp Mười sẽ được hình thành trên diện tích 150ha tại hai xã Mỹ Hòa, Tân Kiều thuộc huyện Tháp Mười.

Đặt tour ngay

Đặt tour ngay

Đặt mua ngay

Thông tin sản phẩm
Thông tin khách hàng

Đặt nhanh

Đặt ngay

Gò Tháp

Đồng Tháp

Tháp Mười
Món ngon Đồng Tháp