Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Du lịch Đồng Tháp Mười

đồng tháp mười

Du lịch Đồng Tháp

Trang chủ > Giới thiệu > Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn:

Trở thành thương hiệu sản xuất, du lịch, thương mại hàng đầu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, cũng như trong cả nước, nâng cao vị thế hình ảnh của khu vực Đồng Tháp Mười nói riêng và Việt Nam nói chung.

 

Sứ mệnh:

Kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững theo xu thế hội nhập, đặt lợi ích của doanh nghiệp gắn liền với các giá trị văn hóa bản địa và lợi ích cộng đồng.

 

Giá trị cốt lõi: “Sáng tạo, Chuyên nghiệp, Đề cao chữ tín”

Những giá trị cốt lõi là lời cam kết của Đồng Tháp Mười đối với khách hàng, đối tác, các nhà đầu tư, với xã hội và với chính bản thân chúng tôi. Những giá trị này là kim chỉ nam cho mọi hoạt động để trở thành một doanh nghiệp kinh doanhhiệu quả phục vụ lợi ích của cộng đồng.

Sáng tạo: Luôn chủ động, sáng tạo và đổi mới để bắt kịp thời đại, mang lại những sản phẩm chất lượng và giá trị cao nhất cho khách hàng.

Chuyên nghiệp: Luôn chuẩn hóa mọi hành vi, phong cách làm việc nhằm mang lại sự hài lòng đến với khách hàng.

Đề cao chữ tín: Luôn lấy chữ TÍN làm kim chỉ nam cho mọi hành động của doanh nghiệp, là thước đo giá trị cao nhất của doanh nghiệp.

 


 

Đặt tour ngay

Đặt tour ngay

Đặt mua ngay

Thông tin sản phẩm
Thông tin khách hàng

Đặt nhanh

Đặt ngay

Đặc sản Đồng Tháp

Đồng Tháp

Tháp Mười
Món ngon Đồng Tháp